BODY

SITE MAINTED BY SARIKONDA SATISH(7731908139)


FLASH NEWS


PRTU FLASH NEWS-

.FLASH NEWS ------FLASH NEWS---PRTU---

Tuesday, June 26, 2012

VACANCIES ABSTRACT

VACANCIES ABSTRACT FOR TEACHER TRANSFERS IN KRISHNA DISTRICT -2012
HM GR II-13
SA BS-17
SA ENG-35
SA HINDI-17
SA SAN-1
SA URDU-1
SA PS-3
SA MATHS-39
SA SS-45
SA TEL-53
SGT URDU-15
SGT TEL-187
LP TEL-29
LP HIN-13
LP SAN-4
LP URDU-1
DRAWING-65
CRAFT-75
PET-12
LIBRARY-1
MUSIC-3
LFL HM TEL-11